1. člen

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje Brusko, Jože Saje s.p. (nadalje upravljalec).

Podatki o upravljavcu:
Podjetje: Brusko, Jože Saje s.p.
Naslov: Veliko Mlačevo 52
Matična številka: 8512264000
Telefon: 041823235
E-pošta: info@brusenje-nozev.eu

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Ime in Priimek/firma: Jože Saje, Brusko s.p.
Kontaktni telefon: 041823235
Kontaktni e-poštni naslov: info@brusenje-nozev.eu

2. člen

(vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

osnovni kontaktni podatki

• Ime in priimek
• E-naslov
• Telefonska številka
• Naslov

3.člen

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjne pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar se podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

4. člen
(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom: • Obveščanja naročnikov o novostih

5. člen

(hramba osebnih podatkov)

Osnovne kontaktne osebne podatke hranimo, dokler imate na naši spletni strani status registriranega uporabnik. Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjen pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe. Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

6. Člen

(posredovanje osebnih podatkov)

O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno. Ne posredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

7. člen

(dostop do osebnih podatkov)

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj podjetja  Brusko, Jože Saje s.p., ki imajo pooblastilo za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je podjetje Brusko, Jože Saje s.p., sklenilo pogodbo o obdelovanju podatkov t.i., pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjen med podjetjem in njimi. Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

8. člen

(pravice v zvezi z osebnimi podatki)

Od podjetja  Brusko, Jože Saje s.p. lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporabe in predvidene posledice. Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar: – oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri. – Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave – Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa, kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali. Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljavcu osebnih podatkov Zoper podjetje Brusko, Jože Saje s.p., imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da podjetje Brusko, Jože Saje s.p. , ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

9.člen

(uveljavljanje pravic)

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovit na katerikoli kontakt upravljavca, ki je naveden v 1. Členu tega dokumenta. Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identitet. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo. Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj, ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.