Vse pravice pridržane. Nobenega dela te spletne strani, ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati v kakršnikoli obliki na kakršenkoli način, elektronski ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, skeniranjem, snemanjem, ali s sistemi za shranjevanje ali pridobivanje informacij, brez izrecnega pisnega soglasja avtorja..

Splošni pogoji poslovanja podjetja Brusko, Jože Saje s.p. in uporabe spletnih strani v njegovi lasti:

Sprejem pogojev

Z označitvijo okenca »Strinjam se s splošnimi pogoji«, izpolnitvijo podatkov in klikom na gumb »Zaključi nakup«  naročam izdelek. Prav tako se v polnosti strinjam, da lahko podjetje  Brusko, Jože Saje s.p., matična številka: 8512264000 (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov/izvajalec) sledeče osebne podatke: moje ime in priimek, naslov elektronske pošte ter telefonsko oz. mobilno številko obdeluje za namene neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter druge namene.

Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek nakupa in varovanje osebnih podatkov

Vsaka oseba, ki opravi nakup, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje. Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani  (https://www.brusenje-nozev.si) in se lahko občasno spreminjajo. V času nakupa veljajo splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://www.brusenje-nozev.eu (glej nogo spletne strani)

Cena

Cena storitve je takšna kot se trenutno oglašuje na spletni strani. Cena se lahko spreminja, kar je tudi zapisano na spletni strani pod izdelkom. Cena lahko velja npr. do določenega datuma, nato pa se spremeni (poviša ali zniža), kar je tudi zapisano na spletni strani. Vse cene so z DDV.

Varovanje podatkov

Ponudnik zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici ali prejete preko obrazcev na tej in drugih spletnih straneh, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o kupcih in potencijalnih naročnikov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Brusko, Jože Saje s.p. si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti. Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh, so avtorsko delo ponudnika in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev. Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno. Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani https://www.brusenje-nozev.eu  (glej nogo spletne strani za splošne pogoje) pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Datum objave zadnje verzije pogojev: 01. 01. 2023